Formand
Søren Kristensen
Skyttegårdsvej 2,  Sjørup, 8800 Viborg
Tlf. 2218 3805, e-mail: skyttekrist@fiberpost.dk

 
Kasserer
Johannes Christensen
Søndervænget 89 Jebjerg, 7870 Roslev
Tlf. 50940219, email: johs.birte@mail.dk
 
Sekretær Kim Høgedal
 Holmgårdsvej 10, 7870 Roslev
Tlf. 22824242, email: info@kimhoegedal.dk